PTS EPM AR9 弹匣底板 3 件装(红色)

  • 销售
  • 正常价格 $39.99PTS EPM AR9 弹匣底板(3 件装)红色是专为 PTS EPM AR9 弹匣设计的替换底板。当从袋子中取出时,这种加长的底板提供了更好的抓握力和更多的控制力。

规格:

  • 红色
  • 材料 – 高性能增强聚合物
  • 重量 – 25 克(每个)
  • 产品尺寸 – 42(长)x 32(宽)x 53(高)毫米(每个)
  • 兼容性 – PTS EPM AR9 杂志