Valken ASL Mod M(灰色)

 • 销售
 • 正常价格 $249.99全新 Valken ASL 系列电动枪

特征

 • 坯料式尼龙纤维接收器
 • 灵巧的火力选择器
 • 职业比赛触发
 • 双手灵巧的弹匣释放
 • 自由浮动模块化导轨
 • 翻转高可见度瞄准镜
 • 军用规格缓冲管
 • 6 位通风起重机库存
 • 全金属齿轮
 • 升级版力矩电机
 • 阳极氧化 6.05mm 内筒
 • 低电阻接线
 • 6毫米v2变速箱
 • 防反转锁存器访问
 • 370-390 帧/秒